ปราชญ์ชุมชน (DB-1)

# หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนที่คีย์เข้าระบบ
1 จันทบุรี 1085 780
2 ฉะเชิงเทรา 1435 1327
3 ชลบุรี 815 815
4 ชัยนาท 1380 1385
5 ชัยภูมิ 1265 1379
6 ตราด 440 424
7 นครนายก 1870 1810
8 นครราชสีมา 3650 3152
9 นครศรีธรรมราช 2805 16
10 นนทบุรี 525 525
11 บุรีรัมย์ 2490 2461
12 ปทุมธานี 2000 1768
13 ปราจีนบุรี 970 987
14 พระนครศรีอยุธยา 1630 134
15 ยโสธร 3260 3292
16 ระยอง 720 721
17 ลพบุรี 1200 1205
18 ศรีสะเกษ 2750 2847
19 สมุทรปราการ 535 249
20 สระบุรี 1165 482
21 สระแก้ว 1020 1041
22 สิงห์บุรี 1565 1498
23 สุรินทร์ 6540 6934
24 หนองคาย 935 1
25 หนองบัวลำภู 3375 3436
26 อำนาจเจริญ 830 967
27 อุดรธานี 2605 66
28 อุบลราชธานี 2775 2759
29 อ่างทอง 645 274
30 เชียงราย 2880 15
31 เพชรบูรณ์ 2045 1
รวม 42751